Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie

AKTUALNOŚCI, strona 2:

Adaptacja Plan Aktywność Praca

Utworzono dnia 05.10.2022

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że nadal trwa rekrutacja do projektu „APAP POWER KOM – Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego” .

Do projektu zapraszamy :

Osoby  w wieku 15-29 lat

BIERNE ZAWODOWO tzw. „młodzież NEET” (tj: nie pracują, nie szkolą się, nie uczą się w systemie stacjonarnym )

REEMIGRANCI (za granicą Polski co najmniej 6 m-cy, przebywają  na terenie Polski nie dłużej niż 6 m-cy)

IMIGRANCI(pobyt czasowy/stały, zamierzająca wykonywać/wykonująca pracę  na terytorium Polski)

OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA i członkowie ich rodzin

PRACUJĄCY (Imigranci/imigrantki, reemigranci/reemigrantki, osoby odchodzące  z rolnictwa)

Mieszkające/pracujące/uczące się na terenie powiatów: bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego, wielickiego (oświadczenie o zamieszkaniu)

PROPONUJEMY:

- bezpłatne szkolenia zawodowe

(w trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje stypendium szkoleniowe + zwrot kosztów dojazdu)

- staże zawodowe

(Uczestnik otrzymuje stypendium: 1536,50 zł/mies. na „rękę”+ zwrot kosztów dojazdu + ubezpieczenie NNW)

L I C Z B A   M I E J S C   O G R A N I C Z O N A

Ми розмовляємо українською  !!!

 

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentami rekrutacyjnymi znajdują się na stronie Projektu:

PROJEKT – APAP POWER KOM - Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o / Satysfakcja i motywacja pracowników (gdp-krakow.pl)

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie.

 

NIE ZWLEKAJ! ZGŁOŚ SIĘ! CZEKAMY NA CIEBIE!

 

Шановне Панcтво,

Спішимо вам повідомити, про набір до проектy «APAP POWER KOM – адаптація плану діяльності для молоді з Краківської агломерації».

Запрошуємо:

Особи віком 15-29 років

Що проживають або працюють та навчаються в наступних повітах: Бохня, Краків, Мєхув, Мишленіце, Прошовіце, Величка (декларація про місце проживання)

ПРОФЕСІЙНО НЕАКТИВНІ так звані «NEETs» (тобто не працюють,  не навчаються на  стаціонарній форма навчання)

ІММІГРАНТИ (pobyt czasowy/stały, особи  які мають намір  на території Польщі працювати)

ПРАЦЮЮЧІ (наявність трудового договору)

ПРОПОНУЄМО:

- безкоштовне професійне навчання

(під час навчання учасник отримує стипендію + відшкодування витрат на проїзд)

- професійні стажування

(Учасник отримує стипендію: 1536,50 злотих/місяць + відшкодування витрат на проїзд + страхування від нещасного випадку)

КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ ОБМЕЖЕНА!!!

З Правилами рекрутингу та участі в проекті  можна ознайомитися на сайті проекту:

PROJEKT – APAP POWER KOM - Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o / Satysfakcja i motywacja pracowników (gdp-krakow.pl)

czytaj dalej na temat: Adaptacja Plan Aktywność Praca

INFORMACJA dotycząca dodatku węglowego

Utworzono dnia 29.09.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie informuje, że z dniem  20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967).

 

Wspomniana wyżej ustawa wprowadziła m.in. zmianę do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.
o dodatku węglowym, zgodnie z którą „ dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r."

 

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku węglowego można uzyskać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa  lub telefonicznie pod numerem 14 68 58 555 w godzinach pracy Ośrodka tj. w poniedziałki
w godzinach  9.00 -17.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

czytaj dalej na temat: INFORMACJA dotycząca dodatku węglowego

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOŻYWIANIA DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Utworzono dnia 02.09.2022

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOŻYWIANIA DZIECI

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości skorzystania z dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019-2023.

„Posiłek w szkole i w domu” przysługuje rodzinom, jeżeli dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł (150% kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie, które wynosi 600,00 zł) oraz występuje jeden z  powodów do udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ust. 2-15  ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność).

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie złożyć wniosek o dożywianie.

czytaj dalej na temat: INFORMACJA DOTYCZĄCA DOŻYWIANIA DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie realizuje zadania ustawy o dodatku węglowym

Utworzono dnia 18.08.2022
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Rzezawa w Sali konferencyjnej pok. Nr 9 w godzinach pracy  Urzędu Gminy:
  • poniedziałki:   od 9.00 do 17.00
  • od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
czytaj dalej na temat: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie realizuje zadania ustawy o dodatku węglowym

Nabór uczestników do projektu "Na Fali"

Utworzono dnia 08.08.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 08 sierpnia 2022 roku rozpoczyna się kolejny nabór uczestników do projektu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu w Gminie Rzezawa pn. „Na Fali” .

Projekt skierowany jest do osób z terenu Gminy Rzezawa pozostających bez pracy oraz osób z niepełnosprawnościami, a także do osób pracujących chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Rzezawie, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa, pokój nr 4.

Informacji na temat projektu udzielają pracownicy socjalni osobiście lub pod nr telefonu: 14 648 48 04

 

Chcesz wiedzieć więcej kliknij tutaj http://gopsrzezawa.naszops.pl/projekt-na-fali/opis

czytaj dalej na temat: Nabór uczestników do projektu "Na Fali"

Wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy

Utworzono dnia 03.08.2022

Informujemy, że od 01.08.2022 r. można składać wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, który rozpoczyna się od 01.11.2022 r., a trwa do 31.10.2023 r.
Wnioski w formie elektronicznej można składać od 01.07.2022 r. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, bankowości elektronicznej, PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz Profilu Zaufanego.

Wnioski o świadczenia rodzinne złożone do dnia 31.08.2022 r. (po pozytywnej weryfikacji), będą wypłacone do 30.11.2022 r., w przypadku wniosków składanych we wrześniu i październiku wypłata następować będzie do ostatniego grudnia 2022 r. W przypadku wniosków składanych od 01.11.2022 r. wypłata następować będzie do końca lutego 2023 r.

Wnioski o świadczenia rodzinne są dostępne w zakładce dokumenty do pobrania.

Szczegółowe  informacje dotyczące prawa do wyżej wymienionych świadczeń dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem http://www.mpips.gov.pl/

Wnioski w formie papierowej można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie , ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa w godzinach pracy Ośrodka w pokoju nr 3

czytaj dalej na temat: Wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy

Bezpieczne wakacje

Utworzono dnia 02.08.2022

W trosce o bezpieczeństwo dzieci latem, przygotowano scenariusz zabawy edukacyjnej „Bezpieczne kręgi”, kierowanej do dzieci w wieku 6-10 lat https://pkdp.gov.pl/bezpiecznewakacje/ wraz wizualizacją gry oraz plakatem profilaktycznym. Materiały służą podnoszeniu świadomości najmłodszych  na temat bezpiecznych zasad postępowania w relacjach międzyludzkich.

Wiejej informacji w zamieszczonym linku.
 

czytaj dalej na temat: Bezpieczne wakacje

Informacja dla uczestników Klubu Senior +

Utworzono dnia 31.07.2022
Informuję, że zajęcia w Klubie w dniu jutrzejszym odbywać się będą poza siedzibą Klubu w związku z zaplanowanym spotkaniem integracyjnym. Zajęć w klubie jutro nie będzie, a klub będzie zamknięty!!!! Osoby, które zapisały się na jutrzejsze ognisko proszone są o zbiórkę na parkingu pod kościołem w Rzezawie. Wyjazd godzina 15.30..Wiesław Gawor Kierownik Klubu Senior +
czytaj dalej na temat: Informacja dla uczestników Klubu Senior +

Zmiany ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie art. 13

Utworzono dnia 11.07.2022

 

Zmiany dotyczą terminów składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa.

Przepis art. 8 ustawy z 8 czerwca 2022r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa stanowi, iż – w okresie 14 dniu od dnia wejścia w życie ustawy – podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres do dnia 29 kwietnia 2022 roku. Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, który obowiązywał do dnia 29 kwietnia 2022r.

Wniosek o świadczenie pieniężne obejmuje okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022r.

Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy po dniu wejścia w życie ustawy, składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem w/w terminów pozostawia się bez rozpatrzenia

czytaj dalej na temat: Zmiany ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie art. 13

Ankieta

Czy w swoim najbliższym otoczeniu spotykasz się ze zjawiskiem przemocy?

Wyniki

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 397

W poprzednim tygodniu: 545

W tym miesiącu: 34

W poprzednim miesiącu: 2028

Wszystkich: 52301