Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie

Klub Integreacji Społecznej

W ramach projektu pn. „Na fali” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020 został utworzony Klub Integracji Społecznej ( KIS).
Realizacja projektu możliwa jest dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wysokość dofinansowania 853 367,50 zł – co stanowi 84,97 %, wartości całego projektu opiewa na kwotę: 1 004 317, 50 zł.

 

Podstawą działania Klubu Integracji Społecznej jest Ustawa o zatrudnieniu socjalnym.

Klub Integracji Społecznej funkcjonuje w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie od 2021 r.

KIS to miejsce, gdzie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie mogą otrzymać pomoc w odbudowaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych. KIS działa na rzecz integracji osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych, pomaga samoorganizować się w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej.

 

Do zadań Klubu należy w szczególności

• reintegracja społeczna i zawodowa,
• prowadzenia poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego,
• organizowanie zadań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym,
• prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej i korzystania z dostępnej infrastruktury,
• integracja działań lokalnej społeczności,
• współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji działań wynikających z procesu reintegracji społecznej i zawodowej uczestników Klubu.

Ankieta

Czy w swoim najbliższym otoczeniu spotykasz się ze zjawiskiem przemocy?

Wyniki

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1