Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie

O instytucji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie jest jednostką organizacyjną Gminy Rzezawa utworzoną 25 kwietnia 1990 r. na podstawie uchwały nr XII (59) 90  Gminnej Rady Narodowej w Rzezawie. Siedzibą Ośrodka jest budynek Urzędu Gminy w Rzezawie. celu realizacji zadań ustawowych zleconych gminie i zadań własnych gminy określonych w ustawach, a zwłaszcza w ustawie o pomocy społecznej.

Przedmiotem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób  i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie  wykonuje zadania w oparciu o:

 • ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
 • ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
 • ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  
 • ustawę  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  
 • ustawę  z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
 • ustawę  z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi   
 • ustawę  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
 • innych, obowiązujących przepisów dotyczących pomocy społecznej i jednostek budżetowych jak również Rozporządzenia a także Uchwały Rady Gminy Rzezawa

 

Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w szczególności należą:

 1. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 2. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń,
 3. praca socjalna,
 4. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 5. realizacja zadań wynikających z potrzeb społecznych,
 6. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.


 

Ankieta

Czy w swoim najbliższym otoczeniu spotykasz się ze zjawiskiem przemocy?

Wyniki

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny