Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie

O instytucji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie jest jednostką organizacyjną Gminy Rzezawa utworzoną 25 kwietnia 1990 r. na podstawie uchwały nr XII (59) 90  Gminnej Rady Narodowej w Rzezawie, w celu realizacji zadań ustawowych zleconych gminie i zadań własnych gminy określonych w ustawach, a zwłaszcza w ustawie o pomocy społecznej. 

Siedzibą Ośrodka jest budynek Urzędu Gminy w Rzezawie.

Przedmiotem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób  i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie  wykonuje zadania w oparciu o:

 • ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
 • ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
 • ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  
 • ustawę  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  
 • ustawę  z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
 • ustawę  z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi   
 • ustawę  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
 • innych, obowiązujących przepisów dotyczących pomocy społecznej i jednostek budżetowych jak również Rozporządzenia a także Uchwały Rady Gminy Rzezawa

 

Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w szczególności należą:

 1. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 2. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń,
 3. praca socjalna,
 4. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 5. realizacja zadań wynikających z potrzeb społecznych,
 6. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.


 

Ankieta

Czy w swoim najbliższym otoczeniu spotykasz się ze zjawiskiem przemocy?

Wyniki

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1