Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Gmina Rzezawa / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie otrzymał dofinansowanie do projektu „Profesjonalizm i kompetencje gwarancją jakości i skuteczności – nowa jakość świadczonych usług” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś priorytetowa II. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”; Działanie: 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” . Okres realizacji projektu : MAJ 2020 r. – PAŹDZIERNIK 2021 r. Beneficjent: GMINA RZEZAWA Realizator: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEZAWIE Instytucja Pośrednicząca: MINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Wartość projektu: 396 191,75 ZŁ Kwota dofinansowania: 396 191,75 ZŁ OPIS PROJEKTU: Celem głównym projektu pn. „Profesjonalizm i kompetencje gwarancją jakości i skuteczności – nowa jakość świadczonych usług” jest zmiana organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej i usług. Realizacja celu głównego nastąpi poprzez wyodrębnieniu w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie trzech zespołów: • zespołu ds. pracy socjalnej i usług społecznych, • zespołu ds. pierwszego kontaktu, • zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną. Dzięki wdrożeniu usprawnień organizacyjnych i wzmocnieniu potencjału kadrowego projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER tj. Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego. Nowy system organizacyjny, który w ramach projektu zostanie wdrożony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzezawie, zgodny jest z art. 110a ustawy o pomocy społecznej. Ponadto wykorzystane zostaną rozwiązania modelowe oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej w oparciu o “Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej” oraz „Modele realizacji usług o określonym standardzie w gminie”. Projekt składa się z trzech zadań merytorycznych: 1. Przygotowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie do wdrożenia zmian organizacyjnych. 2. Przygotowanie kadry Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie do wdrożenia nowego modelu realizacji zadań GOPS. 3. Realizacja zadań GOPS w zmienionej strukturze organizacyjnej w oparciu o rozwiązania wypracowane w zadaniu 1 i zadaniu 2 oraz monitoring wdrażanych zmian. Taki model ma na celu reorganizację pracy ośrodka pomocy społecznej służącą optymalnemu wykorzystaniu kompetencji pracowników socjalnych zatrudnionych w tej jednostce. Reorganizacja pozwoli na większą profesjonalizację świadczonego przez Ośrodek wsparcia, również dzięki wzmocnieniu potencjału i kompetencji pracowników stanowiących grupę docelową projektu. Informacje o aktualnych działaniach w ramach realizacji projektu „Profesjonalizm i kompetencje gwarancja jakości i skuteczności – nowa jakość świadczonych usług” przedstawiane będą na stronie internetowej tut. Ośrodka.

Ankieta

Czy w swoim najbliższym otoczeniu spotykasz się ze zjawiskiem przemocy?

Wyniki

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1