Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie

OPIS PROJEKTU

OPIS PROJEKTU:

Celem głównym projektu pn. „Profesjonalizm  i kompetencje gwarancją jakości 
i skuteczności – nowa jakość świadczonych usług”
 jest zmiana organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie poprzez wdrożenie usprawnień  organizacyjnych  polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej i usług.

Realizacja celu głównego nastąpi poprzez  wyodrębnieniu w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie  trzech zespołów:

  • zespołu ds. pracy socjalnej i usług społecznych,
  • zespołu ds. pierwszego kontaktu,
  • zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną.

Dzięki wdrożeniu usprawnień organizacyjnych i wzmocnieniu potencjału kadrowego projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER tj. Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego. 

Nowy system organizacyjny, który w ramach projektu zostanie wdrożony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzezawie, zgodny jest z art. 110a ustawy o pomocy społecznej. Ponadto wykorzystane zostaną rozwiązania modelowe oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej w oparciu
o “Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej” oraz „Modele realizacji usług o określonym standardzie w gminie”.

Projekt składa się z trzech zadań merytorycznych:

  1. Przygotowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie  do wdrożenia zmian organizacyjnych.
  2. Przygotowanie kadry Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie  do wdrożenia nowego modelu realizacji zadań GOPS.
  3. Realizacja zadań GOPS w zmienionej strukturze  organizacyjnej  w oparciu
    o rozwiązania  wypracowane  w zadaniu 1 i zadaniu 2 oraz monitoring wdrażanych zmian.

Taki model ma na celu reorganizację pracy ośrodka pomocy społecznej służącą optymalnemu wykorzystaniu kompetencji pracowników socjalnych zatrudnionych w tej jednostce. Reorganizacja pozwoli na większą profesjonalizację świadczonego przez Ośrodek wsparcia, również dzięki wzmocnieniu potencjału i kompetencji pracowników stanowiących grupę docelową projektu.

Informacje o aktualnych działaniach w ramach realizacji projektu „Profesjonalizm 
i kompetencje gwarancja jakości  i skuteczności – nowa jakość świadczonych usług”
 przedstawiane będą  na stronie internetowej tut. Ośrodka.

Ankieta

Czy w swoim najbliższym otoczeniu spotykasz się ze zjawiskiem przemocy?

Wyniki

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1