Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie

Deklaracja dostepności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony domowej GOPS


Wstęp deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony domowej GOPS zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do domowej strony internetowej: gops.rzezawa.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie
ul. Długa 21
32-765 Rzezawa

e-mail: gops@rzezawa.pl
tel.: +48 14 68 58 555, 14 68 58 872

Data publikacji strony internetowej: 2017-04-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-09

Strona domowa GOPS jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.
  2. Część załączników jest w postaci skanów.
  3. Brak struktury nagłówków w artykułach.

Ułatwienia na stronie domowej

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Patrycja Kowalska 
e-mail: gops@rzezawa.pl ,  p.kowalska@gops.rzezawa.pl
Telefon: +48 14 68 58 555

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy w Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa. Ośrodek posiada jedno wejście główne do budynku od strony wschodniej. Bezpośrednio przy wejściu do budynku zabezpieczono jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej, jest ono odpowiednio oznakowane. Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd dla wózków. Zaplecze administracyjno-biurowe znajduje się na parterze budynku Urzędu Gminy wraz z toaletą dla osób niepełnosprawnych.

Ośrodek dysponuje 5 pokojami biurowymi oraz ma dostęp do Sali konferencyjnej, gdzie może przyjmować strony.

Drogi ewakuacyjne są oznakowane, schody są oznakowane – pierwszy i ostatni schód oznakowany jest taśmą w kolorze czarno-żółtym. 

Osoby niesłyszące lub głuchonieme mogą kontaktować się z tut. GOPS za pomocą: poczty e-mail Ośrodka: gops@rzezawa.pl, elektronicznej poczty służbowej pracowników Ośrodka i służbowych telefonów pracowników socjalnych, których numery i adresy podane są w zakładce PRACOWNICY niniejszej strony internetowej, poczty tradycyjnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa lub osobiście  w siedzibie Ośrodka.  

W przypadku zamiaru skorzystania z usługi tłumacza języka migowego, uprawnieni winni zgłosić ten fakt, w sposób przewidziany wyżej, w terminie  - na co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Klub Senior + w Rzezawie  znajduje się w budynku przy  ul. Kościelna 6, 32-765 Rzezawa. Klub Senior +  posiada jedno wejście główne do budynku od strony północnej. Bezpośrednio przy wejściu do budynku zabezpieczono jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd dla wózków.

Klub Senior +  dysponuje 3 pomieszczeniami na parterze budynku wraz z toaletą dla osób niepełnosprawnych . Drogi ewakuacyjne są oznakowane. 

Osoby niesłyszące lub głuchonieme mogą kontaktować się z Klubem Senior + za pomocą: poczty e-mail Klubu: senior@rzezawa.pl, służbowych telefonów pracowników Klubu których numery i adresy podane są w zakładce PRACOWNICY na stronie internetowej www.gops.rzezawa.pl oraz poczty tradycyjnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa lub osobiście  w siedzibie  Klubu w godzinach urzędowania lub GOPS.  

W przypadku zamiaru skorzystania z usługi tłumacza języka migowego, uprawnieni winni zgłosić ten fakt, w sposób przewidziany wyżej, w terminie  - na co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Klub Integracji Społecznej  w Rzezawie  znajduje się w budynku przy  ul. Kościelna 6,
32-765 Rzezawa. KIS  posiada jedno wejście główne do budynku od strony północnej. Bezpośrednio przy wejściu do budynku zabezpieczono jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd dla wózków..

KIS  dysponuje 1 pomieszczeniem na parterze budynku wraz z toaletą dla osób niepełnosprawnych . Drogi ewakuacyjne są oznakowane.

Osoby niesłyszące lub głuchonieme mogą kontaktować się z KIS za pomocą: poczty e-mail KIS: kis@rzezawa.pl, oraz z pracownikami GOPS w Rzezawie – telefony są w zakładce PRACOWNICY na stronie internetowej www.gops.rzezawa.pl, poczty tradycyjnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa lub osobiście  w siedzibie KIS lub GOPS.  

W przypadku zamiaru skorzystania z usługi tłumacza języka migowego, uprawnieni winni zgłosić ten fakt, w sposób przewidziany wyżej, w terminie  - na co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Informacje nie zamieszczone na stronie

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1764 ze zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone na stronie, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje wniosek pisemny (art. 10. ust. 2).

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można kierować do kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie za pośrednictwem:

  • Poczty Polskiej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa,
  • Poczty elektronicznej na adres mailowy: gops@rzezawa.pl,
  • przez portal ePUAP : gops_rzezawa

Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1429 ze zm.).

Ankieta

Czy w swoim najbliższym otoczeniu spotykasz się ze zjawiskiem przemocy?

Wyniki

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1