Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie

czyste powietrze

Program „ Czyste Powietrze”

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku

 z  Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Ważne!

  • Wydanie zaświadczenia przez GOPS następuje na żądanie osoby fizycznej w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

  • Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
  • Podpisana klauzula informacyjna RODO

 

Dodatkowo:

  • oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich lub członka gospodarstwa domowego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (część III wniosku), jeżeli strona otrzymała w/w dochody
  • w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne - oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego jego lub członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni – oświadczenie (część IV wniosku)
  • W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym  podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego.

Miejsce składania wniosków:

Żądanie wydania zaświadczenia mieszkańcy Gminy Rzezawa składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzezawie  ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa  pok. nr 3

Żądanie wydania zaświadczenia składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej . W przypadku złożenia żądania wydania zaświadczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Uwaga!

  • Osoby zainteresowane złożeniem żądanie wydania zaświadczenia proszone są w pierwszej kolejności o wykorzystanie w tym celu środków komunikacji elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany).
  • Istnieje również możliwość przesłania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego lub wrzucenia wniosku do skrzynki podawczej znajdującej się przy budynku Urzędu Gminy Rzezawa
  • Osobiście  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzezawie  ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa  pok. nr 3

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonów: 14 68 58 555, 14 648 48 03

ZAŁĄCZNIKI:

Ankieta

Czy w swoim najbliższym otoczeniu spotykasz się ze zjawiskiem przemocy?

Wyniki

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1