Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie

Przystanek Świetlica -Wsparcie dzienne dzieci i młodzieży

Utworzono dnia 19.06.2020

     

Przystanek Świetlica"

                 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa                                                                   Małopolskiego na lata 2014-2020

                                              Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie

                                               Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne

                                      Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie

 

Celem projektu jest wsparcie min. 50 dzieci z rodzin doświadczających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez utworzenie na terenie Krakowa nowej placówki wsparcia dziennego (PWD) o charakterze opiekuńczo-specjalistycznym i prowadzenie jej do 30.04.2022 roku. Wramach PWD będzie utworzonych 30 miejsc opieki i wychowania skierowanych do dzieci z trudnościami wychowawczymi, w szczególności dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu w skrócie ASD), a także dzieci z rodzin doświadczających wielokrotnego wykluczenia, dzieci o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniamipsychicznymi, z rodzin korzystających z PO PŻ oraz zagrożonych wykluczeniem w zw. z rewitalizacją obszarów zdegradowanych.

Oferta placówki będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb dzieci w niej uczestniczących. Zadania projektu obejmują: utworzenie placówki i jej wyposażenie, prowadzenie opieki i wychowania, a także różnorodnych, specjalistycznych zajęć mających wyrównywać zdiagnozowane deficyty w rozwoju oraz pracę z rodzinami. Planowane zajęcia przyczynią się do rozwoju co najmniej dwóch kompetencji kluczowych, tj. porozumiewania się w języku ojczystym oraz kompetencji społecznych i obywatelskich.

Celem „Przystanku Świetlica” będzie także wzmocnienie zdolności rodzin do wypełniania swoich funkcji poprzez objęcie wsparciem co najmniej 50 członków rodzin.

Projekt realizuje Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją "Piętrus" na rzecz wspierania rozwoju osób z niepełnosprawnością. 

Cel główny projektu:

Wzrost dostępności do usług opieki i wychowania dla dzieci, w szczególności z ASD poprzez utworzenie, wyposażenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego oraz prowadzenie wsparcia opiekuńczego i specjalistycznego na rzecz min. 50 dzieci, min. 50 członków rodzin do 30.04.2022 roku. 

Planowane efekty:

- utworzenie i wyposażenie placówki wsparcia dziennego 

- wzrost liczby miejsc wsparcia w placówkach wsparcia dziennego o 30

- poprawa umiejętności z zakresu porozumiewania się w języku ojczystym u co najmniej 38 dzieci 

- poprawa umiejętności społecznych u co najmniej 38 dzieci  wzrost umiejętności wychowawczych u co najmniej 38 członków rodzin

Rekrutacja do udziału w projekcie ma charakter ciągły, do wyczerpania miejsc. Zasady rekrutacji zostały określone w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

Termin uruchomienia uzupełniającego naboru formularzy zgłoszeniowych: 17.06.2020 (od godziny 8.00) do 26.06.2020 (do godziny 16.00). 

Siedziba placówki: ul. Oboźna 29b w Krakowie.

Okres realizacji projektu: 1 maja 2019 – 30 kwietnia 2022

Wartość projektu ogółem: 3 837 527,69 zł

Współfinansowanie UE: 3 558 179,69 zł

ZAŁĄCZNIKI:

Oświadczenie o wykluczeniu społecznym

Utworzono dnia 19.06.2020, 07:09

Formularz zgłoszeniowy -rodzic/opiekun

Utworzono dnia 19.06.2020, 07:09

Formularz zgłoszeniowy - dziecko

Utworzono dnia 19.06.2020, 07:08

Regulamin rekrutacji

Utworzono dnia 19.06.2020, 07:08

Przystanek Świetlica - informacje

Utworzono dnia 19.06.2020, 07:05

Ankieta

Czy w swoim najbliższym otoczeniu spotykasz się ze zjawiskiem przemocy?

Wyniki

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 320

W poprzednim tygodniu: 304

W tym miesiącu: 962

W poprzednim miesiącu: 1247

Wszystkich: 14639