Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie realizuje zadania ustawy o dodatku węglowym

Utworzono dnia 18.08.2022
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Rzezawa w Sali konferencyjnej pok. Nr 9 w godzinach pracy  Urzędu Gminy:
  • poniedziałki:   od 9.00 do 17.00
  • od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:
Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego.
 
Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).
 
Wnioski o dodatek węglowy można składać:
  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP 
  • papierowo w  Urzędzie Gminy Rzezawa w Sali Konferencyjnej pok. Nr 9  
 
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w GOPS Rzezawa w godzinach pod numerem telefonu: 14 68 58 555.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

ZAŁĄCZNIKI:

Rozporzadzenie-w-sprawie-wzoru-wniosku-o-dodatek-weglowy

Utworzono dnia 18.08.2022, 11:59

Rozporzadzenie-w-sprawie-wzoru-wniosku-o-dodatek-weglowy

Ustawa-o-dodatku-weglowym

Utworzono dnia 18.08.2022, 11:59

Ustawa-o-dodatku-weglowym

Wniosek-o-dodatek-weglowy

Utworzono dnia 18.08.2022, 11:58

Wniosek-o-dodatek-weglowy

Jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_węglowy

Utworzono dnia 18.08.2022, 11:58

Jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_węglowy

Klauzula RODO - dodatek węglowy

Utworzono dnia 18.08.2022, 11:58

Klauzula RODO - dodatek węglowy

Ankieta

Czy w swoim najbliższym otoczeniu spotykasz się ze zjawiskiem przemocy?

Wyniki

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 395

W poprzednim tygodniu: 545

W tym miesiącu: 32

W poprzednim miesiącu: 2028

Wszystkich: 52299