Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie

DOBRY START 300

Utworzono dnia 11.07.2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie informuje, że od 1 lipca można składać drogą elektroniczną wnioski o świadczenie „Dobry start 300” za pomocą portalu:

  1. empatia.mrpips.gov.pl
  2. bankowości elektronicznej

Przyjmowanie ww.  wniosków drogą tradycyjną (papierową) będzie możliwe od 1 sierpnia,  po osobistym wypełnieniu i złożeniu wniosku w GOPS Rzezawa, ul. Długa 21, pok. nr 4.

 

 

Wnioski należy złożyć do 30 listopada.
wnioski złożone po 30 listopada 2019r. pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Świadczenie przysługuje w związku
z rozpoczęciem roku szkolnego

  •    dla dzieci do czasu ukończenia 20 roku życia
  •   dla dzieci lub osobę uczącą się do ukończenia 24 roku życia (w przypadku legitymowania się orzeczeniem o niepełnosprawności).

Ważne!

Dzieci rozpoczynające rok szkolne muszą realizować naukę w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, a także w szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Uwaga!

         Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole, a także jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie. Świadczenie nie przysługuje również studentom.

        Wnioski drogą elektroniczną nie można złożyć na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek składają bezpośrednio w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

 

        Informujemy, że wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek drogą elektroniczną lub, którzy podali adres e-mail w tradycyjnym (papierowym) wniosku otrzymają informację zwrotną o przyznaniu świadczenia na podany adres mailowy - Prosimy o nieodpowiadanie na przesłaną wiadomość!

ZAŁĄCZNIKI:

Ankieta

Czy w swoim najbliższym otoczeniu spotykasz się ze zjawiskiem przemocy?

Wyniki

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 126

W poprzednim tygodniu: 339

W tym miesiącu: 1107

W poprzednim miesiącu: 1247

Wszystkich: 14784